Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning.

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.

Syfte

Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till lärare vid Umeå universitet som redan har påbörjat arbetet med sin pedagogiska portfölj.

Innehåll

Fokus är att arbeta med den egna portföljen. Du kommer att få tips och erfarenheter som underlättar när du ska arbeta vidare med din pedagogiska portfölj genom att du får feedback på din egen portfölj samt ger feedback till andra. Vi kommer även att titta på de riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet:

  • Att dokumentera för bedömning av pedagogisk skicklighet
  • Ur bedömarens perspektiv
  • Att förhålla sig till kriterier för pedagogisk meritering
  • Kollegial feedback och diskussion kring portföljer

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 20 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier. Läs mer om antagning och urval.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.

Datum

Våren 2024

Språk: Svenska eller engelska (ange önskat språk vid anmälan)
Kontakt: Marie Friman
Datum: 31 maj 9-12
Plats: Zoom

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2024-05-27

Pedagogisk portfölj på institution

Vill din institution vara värd för en pedagogisk meriteringsverkstad?

Kontakta Lars Larsson på UPL så berättar han mer om vad det innebär.

Mer om pedagogisk portfölj

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26