Tematiska canvasverkstäder

UPL erbjuder tematiska verkstäder där vi går djupare in i verktyget Canvas

Våren 2023

Design av kursyta/Att designa en "bra" canvassajt

Både tillgänglighetskrav och studenters önskemål ställer högre krav på hur vi faktiskt designar en kursyta i Canvas.
Under verkstaden kommer vi att gå igenom exempel på vad som kännetecknar en tillgänglig och välstrukturerad Canvassajt.


Datum:
11 maj, kl 10-12 - Anmäl dig här!

---------------------------------------------------

Frågekonstruktion och Quiz i Canvas

När studenter ska examineras behöver lärare i de flesta fall bedöma studenternas prestationer, oavsett om dessa prestationer är skriftliga, praktiska eller muntliga. För att genomföra högkvalitativa, professionella bedömningar och därigenom minimera inflytandet av godtycke och subjektivitet i studenternas slutgiltiga kursbetyg är bedömningsanvisningar (eng: rubrics) ett kraftfullt verktyg. Den här tematiska verkstaden inleds med en genomgång av vad som kännetecknar en högkvalitativ bedömningsanvisning och hur den kan konstrueras i Canvas. Efter genomgången får deltagarna möjlighet att själva utforma sina egna bedömningsanvisningar i Canvas med stöd av varandra och av verkstadens värd, Jonathan Wedman

Datum:
8 maj, kl 13-15 - Anmäl dig här!

INformation

Samtliga verkstäder kommer att ges via Zoom, och språket är svenska.

Sista anmälningsdag är en dag före respektive tillfälle.

(Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in)

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2023-03-01