Tematiska canvasverkstäder

UPL erbjuder tematiska verkstäder där vi går djupare in i verktyget Canvas

Hösten 2023

Att designa en "bra" Canvassajt

Både tillgänglighetskrav och studenters önskemål ställer högre krav på hur vi faktiskt designar en kursyta i Canvas.
Under verkstaden kommer vi att gå igenom exempel på vad som kännetecknar en välstrukturerad och tillgänglig Canvassajt

Datum:

12 december, kl 10-12
Anmäl dig här!

INformation

Samtliga verkstäder kommer att ges via Zoom, och språket är svenska.

Sista anmälningsdag är en dag före respektive tillfälle.

(Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in)

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-11-20