Verkstäder för Att kommunicera för lärande

Denna serie av verkstäder fokuserar på olika aspekter av kommunikation i undervisningen och särskilt på effekterna av olika sätt att kommunicera för lärande. Workshoparna är kopplade till kursen Kommunikation för lärande (KOM), men är öppna för alla att söka även om man inte läser kursen.

Under året kommer vi att erbjuda ett smörgåsbord av verkstäder, normalt planerad i början av månaden. Varje verkstad har ett eget ämne. Menyn för smörgåsbordet, ordningen på verkstäderna och hur frekvent de genomförs, kan komma att ändras år för år, baserat på hur populära verkstäderna blir, ifall nya önskemål dyker upp och utifrån nya insikter som kommer fram från kursdagarna. Vi inbjuder dig att dela med dig av dina önskemål.

Alla verkstäder är interaktiva, så var beredd att prova och göra, inte bara lyssna. Verkstäderna är på engelska, men du kan använda svenska i övningarna om så önskas.

Deltagare kan få ett deltagandeintyg, och om de vid ett senare tillfälle önskar gå KOM-kursen kommer dessa verkstäder att räknas.

I kursen Att kommunicera för lärande (KOM) väljer du själv vilka fyra verkstäder som passar bäst till ditt projekt och för den egen

Smörgåsbordet består av följande verkstäder:

Klicka på respektive verkstad för att läsa mer och anmäla dig

Bodies in the Classroom

Please? Now! Here...

Power to the Point

I'm Only Human... and an academic

A picture says more than a thousand words

De-Stereotyping (they/their)

Curating Stories

The Voice and Other Noises

Feedback on demand

Camera! Lights! Learning Action!


Alla verkstäder är interaktiva, så var förberedd på att du kommer att få göra olika saker, inte enbart lyssna.
Verkstäderna kommer att ges på engelska, men deltagare kan använda svenska i övningarna ifall de önskar det. Intyg på deltagande går att få ut, ifall det önskas. Det kan i så fall användas senare som del av KOM-kursen. Verkstäderna kommer oftast att ligga i början på månaderna.

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2024-02-16