Bodies in the Classroom

Effekten av kroppsspråk och positionering under undervisning.

I denna verkstad kommer vi att fokusera på campusundervisning och den roll som kroppsspråket och positionen i rummet kan spela. Vi utforskar interaktionen mellan kroppsspråket hos läraren och studenterna. Vi testar olika konfigurationer och beteendemönster som kan supporta en öppen och aktiv lärandesituation, i små men också i stora grupper.

Var beredd på att spela med i utforskande rollspel kring detta tema.

Datum

Datum: 8 maj 2024
Tid: 8:30 - 12:00

Plats: Läraren, UPL, Naturvetarhuset

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 1 maj 2024

Kontakt: Marie Friman

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26