Please? Now! Here...

Att interagera med sitt auditorium och sitt material

Vi ska försöka styra hur vi uppfattas när vi interagerar med våra studenter när vi undervisar, på campus såväl som online.

I denna verkstad kommer vi att testa vår online-närvaro som lärare för att försöka få studenterna att känna sig adresserade, involverade och villiga att engagera sig och ge gensvar. Därefter kommer vi att ta den erfarenheten med oss tillbaka till det fysiska rummet för att se hur vi kan utveckla våra interaktioner med deltagare och material i den fysiska miljön.

Datum

Datum: 13 mars 2024
Tid: 13 - 16:30

Plats: Läraren, UPL, Naturvetarhuset

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 5 mars 2024

Kontakt: Marie Friman

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26