HR-dagar online våren 2021

Personalenheten bjuder in till föreläsningar och workshops i digital form under vårterminen 2021. Prefekter, chefer och HR-stöd är målgruppen och alla händelser är kostnadsfria.

 

Foto:

Programmet för de digitala HR-dagarna löper från januari till maj med en eller flera händelser varje månad.

Vårens träffar spänner över många olika teman inom HR:

 • hjärnergonomi
 • misskötsamhet
 • rehabilitering
 • samarbetskultur
 • förändringsarbete.

Upplägg för HR-dagarna online

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Kostnad: Alla föreläsningar/workshoppar är kostnadsfria

Arrangör: Personalenheten

Kanal: Zoom

Anmälan: Görs via anmälningsformuläret. Du kan anmäla dig till hela vårens program eller enstaka föreläsningar/workshoppar. Sista anmälningsdag tre arbetsdagar innan föreläsningstillfället.

För frågor och avanmälan, kontakta Ulla Nordlinder.

Vårens program

(Med reservation för allt oförutsett som kan hända i dessa tider)

Januari: tema hjärnergonomi

Föreläsning: "Jobba smart och må bra!" med Anna Zetterberg

Lär dig att jobba med och inte mot din egen hjärna. Förutom enkel men livsviktig hjärnkunskap får du verktyg för att arbeta enklare och smartare. Varför tenderar att-göra-listor att växa in i oändligheten och varför gör hjärnan inte alltid som vi vill? Hur kan stress vara en kraft som hjälper oss i stället för tvärt om?

Anna ger oss kunskap och förståelse om våra inre prestationssystem, där hjärnan är vårt viktigaste verktyg och stressen den energi som får oss att agera. Utifrån kunskapen får vi konstruktiva råd för ett hållbart arbetssätt och liv.

Föreläsare: Anna Zetterberg, prestations- och motivationskonsult samt författare till böckerna "Mer än hjärna! Jobba smart och må bra" samt "Stressa hjärna — gör stressen till en positiv kraft"

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Datum och tid:

Tillfälle 1: Tisdag 19 januari kl. 09.00 – 10.30

Tillfälle 2: Torsdag 21 januari kl. 13.00 – 14.30

Länk till den digitala föreläsningen:
Tisdag 19 januari 09.00 – 10.30 (Zoom)

Torsdag 21 januari 13.00 – 13.00 (Zoom)

Februari: tema misskötsamhet

Föreläsning/workshop: "Att hantera misskötsamhet" med Georg Frick

Vilka krav och förväntningar finns på chefen med personalansvar? När och hur ska expertfunktionen kopplas in?

Du får tips, råd och kunskap om vad arbetsgivaren kan, och bör göra i förebyggande syfte. Och om hur man bör agera när misskötseln väl är ett faktum.

Efter en paus för bensträckare går vi igenom och analyserar utvalda och relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen. Du som deltagare inbjuds till dialog kring hur arbetsgivare bör agera vid exempelvis samarbetsproblem, slarv med arbetstider, misstänkt alkoholmissbruk och vägran att utföra visst arbete.

Hur kan du undvika de vanligaste fallgroparna och öka dina chanser att göra rätt från början? Och var går gränsen mellan kränkande särbehandling och arbetsgivarens arbete med att hantera misskötsamhet?

Du kan också ställa frågor via chatten.

I workshoppen deltar förutom Georg Frick även Johanna Köpsén och Lars Mähler, HR-strateger vid Personalenheten.

Föreläsare: Georg Frick, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt. Författare till ett tiotal böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö, misskötsamhet m.m.

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Datum och tid:

Tillfälle 1: Tisdag 16 februari kl. 9.00 – 11.30

Tillfälle 2: Torsdag 18 februari kl. 13.00 – 15.30

Föreläsning/workshop: "Att bemöta ett rättshaveristiskt beteende" med Jakob Carlander

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, hot och trakasserier mot personal, ständiga brev och telefonsamtal samt handlingar som begärs ut eller lämnas in bortom all rimlighet. Föreläsningen belyser bland annat varför man utvecklar ett rättshaveristiskt beteende samt hur man bäst bemöter dessa personer. Vi får även ta del av fallbeskrivningar och domar från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol.

Efter en paus med bensträckare inbjuder vi till gruppdiskussion och dialog kring innehållet i föreläsningen och samtalar om erfarenheter och strategier.

När möter jag ett rättshaveristiskt beteende? Vilka situationer är särskilt svåra att hantera och komma till rätta med?

Du kan även ställa frågor via chatten.

Föreläsare: Jacob Carlander, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare.

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Datum och tid

Tillfälle 1: Tisdag 23 februari kl. 13.00 – 15.30

Tillfälle 2: Torsdag 25 februari kl. 9.00 – 11.30

Mars: tema rehabilitering

Rehabiliteringsutbildning: "Välkommen tillbaka!" med Partsrådet

"Välkommen tillbaka" är en interaktiv halvdag som kretsar kring frågan hur vi som arbetsgivare kan ta en aktiv och stöttande roll i hela rehabiliteringsarbetet. Workshoppen är en del i Partsrådets program "Hållbart arbetsliv".

Under dagen kommer Partsrådet att varva teori utifrån aktuell forskning med diskussioner, men fokus ligger framförallt på att vi som organisation ska få möjlighet att partsgemensamt diskutera våra utmaningar och möjligheter med att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Workshopen syftar till att höja kunskapen om vilka insatser som har visat sig effektiva inom hela rehabiliteringskedjan, samt att omsätta denna kunskap till konkreta åtgärder i praktiska case-övningar. Under workshopen får vi även möjlighet att diskutera vilket stöd som skulle kunna förbättra vår rehabiliteringsprocess.

Datum och tid:

Tillfälle 1: Tisdag 23/3 kl. 13.00 – 16:30

Tillfälle 2: Onsdag 19/5 kl. 13.00 – 16:30

Målgrupp: Chefer, HR och arbetsmiljöombud. Vissa inslag i workshopen kräver att man har en mobiltelefon med internetuppkoppling med sig.

April: tema samarbetskultur

Föreläsning/workshop "Att bygga en robust samarbetskultur i en universitetsmiljö" med Thomas Jordan

Alla arbetsplatser har en konfliktpotential, det vill säga olika typer av teman där man kan förvänta sig att det kan uppstå meningsskiljaktigheter och frustration.

Organisationen och de som arbetar i den bör ha förmågan att på ett konstruktivt sätt hantera dessa teman.

Vilka förutsättningar finns för att skapa en robust samarbetskultur i en högskolemiljö?

Hur skapa stöd för tidig och konstruktiv problemlösning?

Hur utveckla beredskap för att kunna leda in situationer som skulle kunna utvecklas till konflikter i så konstruktiva banor som möjligt?

Teman som behandlas under dagen är

 • högskolans särskilda förutsättningar
 • konflikters natur och drivkrafter
 • översikt av teman med konfliktpotential
 • metodik för systematiskt arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Strategier för att bygga en robust samarbetskultur, där potentiella konflikter kan förebyggas eller fångas upp tidigt. Fem områden för kapacitetsbyggande behandlas: forum för problemlösning, ledarskap, medarbetarskap, kultur och organisation.
 • Erfarenheter från Göteborgs universitet av etableringen av en konfliktvägledarfunktion för anställda vid universitetet.

Föreläsare: Thomas Jordan är docent och lektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare i eget företag.

Thomas Jordan har forskat om konflikter, samarbete och vuxenutveckling sedan mitten av 90-talet och bl.a. hållit utbildningar om konflikthantering vid mer än tio universitet och högskolor i Sverige.

Han är författare resp. medförfattare till tre läroböcker om konflikthantering och strategier för att bygga robusta samarbetskulturer och en omfattande webbplats om arbetsplatskonflikter: socav.gu.se/arbetsplatskonflikt.

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Datum och tid: Tisdag 27 april kl. 13.00 – 16.30

Maj: tema förändringsarbete

Workshop: "Förändringens fem fallgropar och hur du gör för att undvika dem" med Mikal Björkström, Feelgood

En workshop med fokus på framgångsfaktorer för lyckat förändringsarbete.

Som deltagare kommer du att få ta del av fallgropar och framgångsfaktorer i förändringsarbetet med stöd både i forskning och praktisk erfarenhet. T

Tillsammans kommer vi att utforska framförallt aspekter av Förändringsledarskap med fokus på motstånd och engagemang. Du kommer att få ta del av konkreta och direkt användbara verktyg för att skapa engagemang och hantera motstånd.

Föreläsare: Mikal Björkström, Feelgood, Mikal är legitimerad psykolog och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet.

Mikal har tillsammans med Ola Rosenlind skrivit boken Förändringens fem fallgropar (Studentlitteratur, 2021) som bygger på intervjuer med chefer och ledare kring förändringsarbetets utmaningar.

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Datum och tid: Tisdag 18 maj kl. 9.00 – 11.30

Hälsning från personalchefen

 

Foto:

Ta chansen att utveckla dig inom HR!

Under våren bjuder Personalenheten in till föreläsningar/workshoppar online med olika teman.

Varmt välkommen att anmäla dig till en eller flera aktiviteter!

Lars Nordlander,
personalchef

Sara Rambe
2021-04-27