Personalenhetens utbildningar

Här hittar du de utbildningar som Personalenheten erbjuder för närvarande

1. Primula grundutbildning

2. Primula fortsättningsutbildning

3. Granskning av reseräkningar, representation och utlägg

4. Introduktionsprogram för nyanställda

5. Chefs- och ledarutbildningar

6. Forskningsledarskapsprogram - ReaL

7. Utvecklingsprogram för doktorander

8. Nyfiken på ledarskap

1. Primula grundutbildning

Utbildningen vänder sig till nya personaladministratörer för en grundläggande utbildning i personal- och lönesystemet Primula.

Utbildningen kommer att genomföras i en ny form fr.o.m. hösten 2021. Vi återkommer med vidare information efter semestrarna. 

I utbildningen ingår:

  • Övergripande presentation av löne- och personalsystemet Primula och dess funktioner
  • Informationssökning på individ- och institutionsnivå
  • Genomgång av uppföljningsfunktioner, uttag av listor och statistik

Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Observera:

Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Primula fortsättningsutbildning

Utbildning av administratörer med ansvar för personaladministrativt arbete.
Behörighetskrav: Primula grundutbildning.

I utbildningen ingår policy, regler och rutiner för hantering av anställningsärenden och upprättande av anställningsavtal med Primula som systemstöd. Genomgången utbildning krävs för att få behörighet att registrera anställningsärenden i Primula.

I utbildningen ingår:
• Arbetsrätt, regler och bestämmelser som rör anställningar
• Lönepolicy, lönekriterier och delegationsordning
• Anställning av internationella medarbetare
• Genomgång av anställnings-, person- och kompetensärendet i Primula
• Genomgång av rapporter, kontoändringar och doktorandlöner i PASS
• Övningsuppgifter med användarstöd

Utbildningstillfällen (utbildningen är 3 dagar):

Dag 1. Arbetsrätt, lönepolicy, delegationsordning, internationella medarbetare m.m.

Inbjudan kommer. Lokal: återkommer

Dag 2. Registrering av anställnings-, person- och kompetensärendet i Primula.

29 september 2021 kl 8.30-16.00. Lokal: återkommer

Dag 3. Registrering av anställnings-, person- och kompetensärendet i Primula.

30 september 2021 kl 8.30-12.00 Lokal: återkommer


Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Anmäl senast 1 vecka före kursstart

Observera:

Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Granskning av reseräkningar, representation och utlägg


9 september 2021 kl. 8.30-11.30

11 november  2021 kl. 08.30-11.30

Lokal: återkommer

Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Observera:

Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Birgitta Berglund
2021-09-21