Erasmus+ för personal

Genom Erasmusprogrammet kan du söka medel för till exempel besök vid partneruniversitet, företag eller organisationer, samt språkkurser eller kurser med koppling till dina arbetsuppgifter. Även du som lärare kan söka personalutbyte.

Det finns olika alternativ för dig som vill söka stipendium för personalutbyte. Du kan:

 • "Jobbskugga" en kollega vid ett utländskt lärosäte vilket innebär att du följer dem för att få inblick i hur de utför sitt arbete och du får möjlighet att utbyta erfarenheter.
 • Delta i seminarier och workshops, som till exempel en så kallad Staff training week som anordnas av ett partneruniversitet.
 • Delta i språkkurser.

Ansökningsprocess

Du tar kontakt med det universitet, företag eller organisation som du är intresserad av att besöka och ordnar själv din resa.

Skicka in ansökan

 1. Läs och följ instruktionerna i manualen för hur du ansöker via Solemove för att fylla i din ansökan.
 2. Ansökan måste nå International Office senast en månad innan ditt planerade personalutbyte.

De medel som universitetet får från Erasmus-programmet är begränsade och det sker därför ett urval bland de ansökningar som kommer in. Urvalet baseras på din work plan.

Villkor för att kunna ansöka

Dessa villkor gäller för att du ska kunna ansöka om personalutbyte genom Erasmusprogrammet:

 • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
 • Mobilitetens längd ska vara minst två arbetsdagar och max två månader.
 • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Du är anställd vid Umeå universitet.
 • Du behåller din lön under mobiliteten.
 • Ett fortbildningsprogram; "work plan", är bifogad ansökan.

Hit kan du åka

De länder som ingår i Erasmusprogrammet är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Island, Lichtenstein och Norge.

Utbytesavtal

För att åka på utbyte som personal krävs inget utbytesavtal, om inte mottagaren efterfrågar det.

Du hittar våra utbytesavtal i avtalsdatabasen Solemove.

Om du vill göra utbyte genom en annan institutions avtal kontaktar du den institutionen för att få ett samtycke. Om det behöver upprättas ett avtal, prata med den som är internationella kontaktperson vid din institution för att upprätta ett (enskilt eller permanent) avtal med det mottagande universitetet.

Rapportering

För att kunna avsluta hanteringen av ditt utbyte och beräkna ersättningen behöver du fylla i en reserapport (skickas till dig elektroniskt) samt ladda upp följande i Solemove:

 • en kopia på reseräkningen från PASS (laddas upp i Solemove)
 • ett signerat intyg (Certificate of Attenfance) från det utländska lärosätet som visar att du har besökt dem och under vilken period.

Så fungerar stipendieutbetalningen

Stipendiet betalas ut till din institution när utbytet är genomfört. Stipendiet är en schablonsumma som ska bidra till att täcka en del av de utgifter som du har i samband med personalutbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Kursavgifter ersätts inte. Om du åker på en kurs är det din institution som måste betala avgiften.

Vistelsens längd och vilket land du har besökt avgör hur stort stipendiet blir.

Elizabet Westerlund
2023-06-02