Pedagogiskt CV

En pedagogisk portfölj är en kvalitativ redogörelse för en lärares pedagogiska meriter. Ett CV med redovisning av pedagogisk verksamhet ska komplettera portföljen för att redovisa meriter av mer kvantitativ karaktär.

Vid anställning, befordran eller pedagogisk meritering ska den sökande visa hur denne kvalitativt och kvantitativt uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för det aktuella tillfället.

Ett pedagogiskt CV innehåller en överskådlig sammanställning av till exempel:

  • undervisningsverksamhet inkl. handledning (omfattning och nivåer)
  • pedagogisk utbildning och fortbildning (omfattning och innehåll)
  • pedagogiskt utvecklingsarbete
  • framställning av läromedel, böcker eller dylikt
  • deltagande i pedagogiska konferenser
  • utbildningsplanering eller uppdrag med pedagogiskt ansvar
  • pedagogiska utmärkelser

Den pedagogiska portföljen innehåller exempel, motiveringar och underlag som visar med vilken kvalitet aktiviteterna ovan genomförts, samt vilka resultat aktiviteterna gett.

Hanna Karlsson
2018-11-21