Pension

Din totala pension består av tre delar. Den allmänna pensionen, din tjänstepension och ett eventuellt eget pensionssparande.

Hur stora de olika delarna är ser olika ut beroende på individ.  De olika delarna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och utgör tillsammans din totala pension. Hur mycket du kommer att få i pension beror till exempel på hur gammal du var när du började arbeta, hur många år du har arbetat, din lön och hur du väljer att placera delar av ditt pensionssparande.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen. Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den grundar sig på alla inkomster du betalat skatt för, även till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år som du arbetar och betalar skatt får du nya pengar till din framtida pension. I det orange kuvert du får varje år kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

Vill du veta mer om den allmänna pensionen vänder du dig till Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension

De flesta av Sveriges anställda har en tjänstepension genom sin arbetsgivare. Det betyder att din arbetsgivare varje månad betalar in en summa till din tjänstepension. Har du jobbat inom olika områden kan du omfattas av flera olika tjänstepensioner. Som anställd vid Umeå universitet omfattas du av ett tjänstepensionsavtal som heter PA 16 som gäller alla statligt anställda. 

Vill du veta mer om din tjänstepension vänder du dig till SPV.

Privat pension

Det privata pensionssparandet är den del av pensionen du styr över själv. Du väljer  om och i så fall hur stort privat pensionssparande du vill ha. Om du valt att ha ett privat pensionssparande är det den bank eller det försäkringsbolag som du har ditt sparande hos som kan ge dig mer information om de alternativ som finns.

Kontaktinformation

Statens tjänstepensionsverk, SPV
kundservice@spv.se
Tel 020-51 50 40

Birgitta Berglund
2021-10-13