Hur stor blir min pension?

Hur stor din pension blir beror på flera olika faktorer som till exempel hur många år du arbetat och vilka val du själv gjort. För att få en samlad bild av din pension är det därför bra att se över pensionen och de olika alternativen en tid innan du går i pension.

En pensionsprognos utgår från den dag du planerar att gå i pension. För att kunna göra en pensionsprognos behöver du därför fundera över när du planerar för att gå i pension.

Hur stor din totala pension kan komma att bli kan du se på minpension.se. Där får du en samlad bild av alla tre delarna i din pension. Pensionstjänsten är ett samarbete mellan staten och ett antal pensionsbolag.

Allmän pension

Din allmänna pension hittar du i ditt orange kuvertet som du får varje år från Pensionsmyndigheten. Du kan även beställa en pensionsprognos på den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension

Din tjänstepension hittar du hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). En pensionsprognos av din tjänstepension beställer du från SPV via e-post eller telefon 060-18 76 00.

I din tjänstepension finns en kompletterande ålderspension. Prognoser kring din kompletterande pension får du genom Kåpan Pensioner. Prognosen beställs från SPV.

Privat sparande

Information om ditt privata sparande hittar du hos din försäkringsgivare.

Kontaktinformation

Statens tjänstepensionsverk, SPV
kundservice@spv.se
Tel 020-51 50 40

Birgitta Berglund
2021-04-27