Inför min pension

Universitet är anslutet till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering.

Vid frågor om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring ska du kontakta SPV. Du får vägledning av dem inför din pensionering.

När jag närmar mig 65

SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år. Du får då ett informationsbrev, en personlig prognos, blankett för ansökan om pension, sammanställning av anställningsuppgifter, samt en blankett för begäran om entledigande. I informationsbrevet framgår vad du som anställd ska göra och vart du ska skicka handlingarna.

Om jag vill gå i pension vid annan tidpunkt än 65 år?

Vid förtida uttag, före 65 år, och uppskjutet uttag vid senare tidpunkt än 65 år, måste du själv kontakta SPV för att ansöka om att gå i pension.

Pensionsavgång

Uppsägningen gör du genom att fylla i ett formulär i PASS där du anger datum för sista anställningsdag. Ärendet skickas till din chef/prefekt som godkänner uppsägningen. Du ska inte använda och skicka in blanketten Uppsägning på grund av pensionsavgång, som du fått från SPV.


Blanketten Ansökan om tjänstepension – den förmånsbestämda ålderspensionen, skickar du in till Löneadministrationen. Skicka även med handlingarna – Dina anställningsuppgifter, som du tagit del av och skrivit under.


Ansökan ska vara SPV tillhanda senast 3 månader före första utbetalningsmånad. Därför är det viktigt att du skickar in dina handlingar till Löneadministrationen i god tid.

Pensionsavgång professor

När du som professor ska säga upp dig i samband med pensionsavgång gör du det genom att fylla i blanketten, Uppsägning på grund av pensionsavgång, som du fått från SPV. Blanketten skickas sedan till Löneadministrationen som ombesörjer underskrift av rektor.


Blanketten Ansökan om tjänstepension – den förmånsbestämda ålderspensionen, skickar du in till Löneadministrationen. Skicka även med handlingarna – Dina anställningsuppgifter, som du tagit del av och skrivit under.


Ansökan ska vara SPV tillhanda senast 3 månader före första utbetalningsmånad. Därför är det viktigt att du skickar in dina handlingar till Löneadministrationen i god tid.

Uttag av allmän pension

Den allmänna pensionen ansöks hos Pensionsmyndigheten ca tre månader före önskad utbetalning. Det sker ingen automatisk utbetalning av pensionen.

Kontaktinformation

Statens tjänstepensionsverk, SPV
kundservice@spv.se
Tel 020-51 50 40

Birgitta Berglund
2021-10-08