Inför min pension

Universitet är anslutet till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering.

Vid frågor om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring ska du kontakta SPV. Du får vägledning av dem inför din pensionering.

När jag närmar mig 65

SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år. Du får då ett informationsbrev, en personlig prognos, blankett för ansökan om pension, sammanställning av anställningsuppgifter, samt en blankett för begäran om entledigande. I informationsbrevet framgår vad du som anställd ska göra och vart du ska skicka handlingarna.

Om jag vill gå i pension vid annan tidpunkt än 65 år?

Vid förtida uttag, före 65 år, och uppskjutet uttag vid senare tidpunkt än 65 år, måste du själv kontakta SPV för att ansöka om att gå i pension.

När jag vill veta mer om delpension

Läs mer under Delpension.

Uttag av allmän pension

Den allmänna pensionen ansöks hos Pensionsmyndigheten ca tre månader före önskad utbetalning. Det sker ingen automatisk utbetalning av pensionen.

Kontaktinformation

Statens tjänstepensionsverk, SPV
kundservice@spv.se
Tel 020-51 50 40

Birgitta Berglund
2021-04-27