5 seminarier om internationell forskningsfinansiering

12 oktober 2016

Grants Office anordnar under hösten fem informationsträffar för forskare och administratörer vid Umeå universitet som är intresserade av att få en bättre förståelse för internationella forskningsfinansieringssystem samt att hitta nya vägar till finansiering.

Förutom de nationella forskningsfinansiärerna och medel som är knutna till EU finns det på den internationella arenan en mängd finansiärer som erbjuder medel för forskning. Under de fem seminarier som Grants Office ger kan forskare och administratörer lära sig mer om de möjligheter som finns och hur det fungerar.

Grants Office vid Enheten för externa relationer erbjuder ett stöd till forskare som ska söka externa medel för sin forskning, från nationella finansiärer eller från EU och andra internationella finansiärer. Stödet erbjuds genom hela processen, från idé och ansökan till projektadministration och slutredovisning.

Läs mer om stöd till forskningsfinansiering

Kontakt

Grants Office, Enheten för externa relationer
Kontaktperson: Emma Roos af Hjelmsäter
Telefon: 090-786 57 43

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.