Fler resfria möten i tjänsten

20 december 2016

Umeå universitet ska under 2017 inleda ett arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter inom ramen för sitt miljöledningsarbete. Den metodik som ska användas är Resfria möten i myndigheter – REMM. Universitetet har redan i dag många forskare, lärare och studenter som är goda föredömen inom området digitala möten, ett exempel är den regionaliserande läkarutbildningen.

– Med bakgrund av Umeå universitets geografiska läge kommer vi även fortsättningsvis behöva resa för att träffa människor, bygga förtroenden och lära oss nya saker. När väl samarbeten är etablerade kan vi med distansöverbryggande tekniker ersätta en del av dessa möten – säger Åsa Bäckström miljösamordnare på Umeå universitet.

På Umeå universitet finns det redan i dag en bra infrastruktur till hjälp för att arbeta digitalt till exempel i form av digitala samarbetsytor, Skype för företag och Adobe connect. Men det är inte alla anställda som har tillgång till de digitala tjänsterna och därför är ett utvecklingsområde att alla anställda ska erbjudas Skype för företag. Ett annat utvecklingsområde är att öppna upp våra system för att koppla in externa sajter där vi inte har egen utrustning samt få bryggor till befintliga videokonferensrum.

Uppföljning ska genom befintliga system mäta:

• Antal digitala möten per årsanställd, uppdelat på telefon-, webb- och videomöten.
• Antal tjänsteresor per årsanställd, uppdelat på kortare och längre resor
• Koldioxidutsläpp på grund av tjänsteresor per årsanställd.

Vid frågor, kontakta

Åsa Bäckström, Lokalförsörjningen

 

Enligt Umeå universitets regleringsbrev (Dnr FS 1.3.2–2056-15) för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, ska Umeå universitet i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Sedan 2011 driver Trafikverket projektet REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.