Nominering av biträdande rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

19 januari 2017

Biträdande rektor för utbildning vid Lärarhögskolan har avsagt sig uppdraget. Därför behöver en ny biträdande rektor utses för perioden april 2017 till och med 30 juni 2018. Samtliga anställda är därför välkomna att lämna in förslag på ny biträdande rektor till valberedningen.

Nomineringsbara personer är vetenskapligt kompetenta lärare vid Umeå universitet som till minst 30 procent under 2017 är verksamma inom Lärarhögskolans verksamhetsområde. Personerna ska vidare ha en anställning på minst 50 procent av heltid vid Umeå universitet som gäller tills vidare eller för en bestämd tid på två år eller mer.

Det är önskvärt att nominerade personer är tillfrågade eftersom beredningstiden är kort.

Nomineringar anmäls via webbformulär senast fredag 17 februari.

Beredningsgrupp

  • Per-Olof Erixon, professor, dekan, Humanistisk fakultet (ordförande)
  • Ulrika Haake, universitetslektor, dekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
  • Mikael Winberg, universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  • Gunilla Näsström, universitetslektor, Pedagogiska institutionen
  • Hanna Notsten, studentombud UmPe

Kontaktperson
Daniel Andersson
Bitr. enhetschef, akademisekreterare

Bilaga
Rektors beslut FS 1.2.3-51-17

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.