Organisation för Konstnärligt campus utreds under vintern

10 oktober 2017

Umeå universitets Konstnärliga campus rymmer sju enheter som delar ett konstnärligt inslag men ligger under olika fakulteter och nivåer. En långvarig dialog om organisationsstruktur har förts mellan enheterna, fakultetsledningarna och universitetsledningen. Nu går arbetet vidare med att tillsätta en extern utredare.

Vy mot Konstnärligt campus från Tegssidan med älven i förgrunden.

Foto: Mostphotos/Monica Brodin

Det är drygt fem år sedan invigningen av Konstnärligt campus vid Umeåälven – ett område som blivit en välkänd del av stadsbilden i Umeå och som bland annat samlar tre konstnärligt riktade högskolor och ett konstmuseum.
– Konstnärligt campus är en spännande och kreativ miljö med ett fantastiskt läge vid älven. Det är en viktig del av universitetet, men också ett varumärke för Umeå, sammanfattar Umeå universitet rektor Hans Adolfsson.

Även om de sju enheterna på Konstnärligt campus är fysiskt lokaliserade till närliggande lokaler så lyder de under olika nivåer inom Umeå universitet. Dels Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (Design- och Arkitekthögskolorna) och Humanistisk fakultet (Konsthögskolan, Bildmuséet och Humlab-X), men också centralt under rektor (Sliperiet) samt Universitetsbiblioteket (UmUB KC).

Under 2015 initierade dåvarande rektor Lena Gustafsson ett arbete som gick ut på att analysera hur verksamheterna på Konstnärligt campus skulle kunna bli mer samordnade. Detta har bidragit till en högre grad av samarbete mellan verksamheterna på Konstnärligt campus, men behovet av att hitta fastare former för arbetet kvarstår.

Enligt rektor Hans Adolfsson har frågan om den bästa organisationsstrukturen för Konstnärligt campus diskuterats brett och ingående under en längre tid. En definitiv slutsats är att lösningen inte ligger i bildandet av en ny konstnärlig fakultet.

Men förutom detta förbehåll ser Hans Adolfsson stora möjligheter till utveckling och nytänkande:
– En översyn av organisationen känns nödvändig för att därigenom hitta en modell som skapar långsiktig stabilitet, och som ytterligare stärker samverkan mellan universitetets enheter på Konstnärligt campus.

Utifrån grundförutsättningen att den befintliga fakultetsnivån ska vara oförändrad har ett uppdrag formulerats för en extern utredare. Arbetet kräver en person med erfarenhet både av ledning och organisation inom universitetsvärlden. Det är också en fördel om personen har erfarenhet av konstnärliga verksamheter.

Rekryteringen av en utredare pågår just nu, 30 april 2018 ska ett förslag vara framtaget och inlämnat till rektor.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.