Interna priser inför 2018 beslutade

14 november 2017

Nu har beslut fattats för nästa års interna priser, där ingår bland annat priser för gemensamt bokningsbara lokaler, service och stöd, IT-tjänster och Inhousebyråns tjänster. Nytt för år 2018 är att tvåtimmarsblocken för gemensamt bokningsbara lokaler avskaffas.

Universitetsdirektören har beslutat om priser för interna köp under år 2018. Besluten har fattats utifrån rekommendationer av universitetets prissättningsråd som bland annat går igenom förutsättningar och prisförslag från de berörda förvaltningsenheterna. Samtliga priser och beslut finns att hitta på intranätet Aurora.

Lägre pris under vissa timmar
De två-timmarsblock som infördes år 2017 för gemensamt bokningsbara lokaler avskaffas från och med år 2018. För att stimulera ett bättre lokalutnyttjande under dagen finns en prisdifferentiering som innebär ett lägre pris mellan kl. 8-10 och 15-17 och ett högre pris mellan kl. 10-15. Inför år 2018 sker ingen ökning av priser för gemensamt bokningsbara lokaler men för att fortsatt stimulera ett bättre lokalutnyttjande ökar prisdifferentieringen.

Specifikt pris för olika lokaler hittar du i:
Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2018

Läs mer på:
Priser och beslut

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.