Slutlig flytt av Telia-abonnemang före jul

14 november 2017

Före årsskiftet kommer alla kvarvarande abonnemang hos Telia att flyttas till Tele2. För medarbetare som fortfarande har problem med täckning och uppkoppling finns nu en fungerande lösning.

 

Foto: Malin Grönborg

Det var i juni 2017 som alla medarbetare med tjänstemobil uppmanades att följa upphandlat avtal och byta abonnemang. Omkring hälften av abonnenterna bytte därför operatör från Telia till TDC/Tele2, något som hela universitetet och alla enheter tjänar mycket på, både genom sänkta administrativa kostnader och genom lägre abonnemangspris.

– Månadskostnaden för varje abonnemang har sjunkit med nästan 200 kronor, och uppgår nu till knappt 100 kronor i månaden. En enhet med 20 mobiler tjänar därför nästan 50 000 kronor per år i och med det nya avtalet, säger Arne Vedefors, IT-enheten.

Under sommaren inkom dock ett antal felrapporter från medarbetare med det nya abonnemanget, vilket fick IT-enheten att temporärt pausa flytten. Framförallt handlade problemen om geografisk täckning och mobil uppkoppling för samtal och datatrafik. Tele2 har tillsatt ett särskilt team som arbetar med universitetets felrapporter. De har gått igenom alla anmälda fel, och i vissa fall gjort justeringar av masterna eller i mobiltelefonernas inställningar.

Särskilda lösningar
För de som efter det fortfarande haft problem med täckning har Tele2 tagit fram en särskild lösning. Det är ett special-abonnemang som kallas Tele2 Open, och som egentligen består av två abonnemang i ett. Förutom Tele2 söks närmaste mobiltelefonmast inom Sveriges gränser.

Det finns också en särskild lösning för medarbetare som behöver väldigt mycket surf, så kallad "Mobil extra surf", och för de som behöver ett abonnemang som inte är personligt. Ofta handlar det senare, så kallade "tekniska abonnemanget", om att abonnemanget används i en teknisk lösning eller att flera personer delar på en mobiltelefon.

Kostsamma specialabonnemang
Arne Vedefors poängterar att alla specialabonnemang är mycket dyrare än den erbjudna standardlösningen.

– Tele2 Open kostar till exempel drygt 200 kronor i månaden, vilket är dubbelt så dyrt som det vanliga Tele2-abonnemanget. Det är därför upp till varje enskild prefekt eller enhetschef att ta beslut om vilket behov som medarbetarna verkligen har. Ett specialabonnemang kräver också en särskild beställning, och att standardabonnemanget har testats och bedömts vara otillräckligt för verksamhetens behov, säger Arne Vedefors.

Slutlig flytt i december

IT-enheten öppnar nu upp för alla medarbetare som ännu inte bytt abonnemang att beställa nya. En första omgång flyttas den 6 december och den slutliga flytten sker den 14 december. De som redan skickat in beställningar men inte fått sina abonnemang flyttade behöver inte göra en ny beställning. Den 1 januari 2018 avslutas alla kvarvarande abonnemang hos Telia.

Stoppdatum för att lämna in beställningar för respektive omgång är:

  • onsdagen den 22 november kl. 12.00
  • fredagen den 1 december kl. 12.00Mer om mobiltelefoni

Mer om bytet av mobilabonnemang


Vid frågor, kontakta:

Teleservice


Arne Vedefors

IT-enheten


Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.