Nya villkor för sparad semester

6 november 2017

Från och med januari 2018 gäller ändrade villkor för hur många sparade semesterdagar medarbetare får ha. I enlighet med villkorsavtalen får ingen medarbetare ha fler än 30 sparade dagar. Har du fler dagar den 1 januari 2018 har du fem år på dig minska dina sparade semesterdagar. Efter den 31 december 2022 får ingen medarbetare har fler än 30 sparade semesterdagar.

En medarbetare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna. Från och med den 1 januari 2018 gäller dock att ingen medarbetare ska få ha fler sparade dagar än 30 semesterdagar.

Det finns dock övergångsbestämmelse som säger att en medarbetare som den 1 januari 2018 har fler än 3o sparade semesterdagar har en femårsperiod på sig att ta ut överskjutande dagar.

De nya villkoren innebär att:

  • medarbetare som den 31 december 2017 har 30 sparade dagar ska ta ut semesterdagar i tillräcklig omfattning under 2018 så att de sparade dagarna inte överstiger 30 dagar i januari 2019.
  • medarbetare som den 1 januari 2018 har fler än 31 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att han/hon den 31 december 2022 har högst 30 sparade semesterdagar.

Ändringen regleras i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och gäller från och med 1 januari 2018.

Umeå universitet har möjlighet att ingå en enskild överenskommelse med medarbetare om att växla sparade semesterdagar till tjänstepension. För mer information, se handläggningsordning för enskilda överenskommelser, fastställd 2016-04-12.

För mer information, kontakta:
Malin Degerman
090-786 92 52
malin.degerman@umu.se

 

 

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.