Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris

22 december 2017

Nu kan du nominera en lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 19 maj 2018. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.

En bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:

undervisningsinsatser och mötet med studerande,
arbetet bland kollegor,
pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:

marie.oskarsson@umu.se senast den 10:e februari 2018.

Prissumman är 25 000 kronor. Om priset tas ut i form av ett arrvode/lön kommer ett skatteavdrag på 30 % att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.

För Lärarhögskolan
Maria Löfgren
Rektor

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.