Valberedningen föreslår ny ledning för medicinska fakulteten

12 april 2017

Medicinska fakultetens valberedning och föreslagen dekan presenterar ett förslag på ny fakultetsledning.

Medicinska fakultetens valberedning har den 10 april beslutat att föreslå rektor att utse som dekan respektive prodekan (tillika ordförande respektive vice ordförande i fakultetsnämnden) för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2021:

Dekan:

Patrik Danielson, professor i anatomi

Prodekan:

Marie Bixo, professor i obstetrik och gynekologi

 

Den föreslagne dekanen, Patrik Danielson, har meddelat att han, om han utses, har för avsikt att förordna två vicedekaner från 1 juli, en med ansvar för utbildning och en för forskning. Följande förslag till dessa båda uppdrag har tagits fram i samråd med valberedningen:

Vicedekan för utbildning:

Kristina Lejon, docent, universitetslektor i immunologi

Vicedekan för forskning:

Anna Arnqvist, docent, universitetslektor i medicinsk kemi

Kristina Lejon och Anna Arnqvist

 

Valberedningen föreslår vidare att rektor till extern ledamot i fakultetsnämnden för mandatperioden 1 juli 2017 – 30 juni 2021 utser:

Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting

 

Följande är valberedningens förslag till vetenskapligt kompetenta ledamöter för mandatperioden (utses av fakultetskollegiet genom val senast den 27 april):

Ordinarie ledamöter:

Erik Johansson, professor i medicinsk kemi
Malin Sund, professor i kirurgi med inriktning mot cancerkirurgi
Pernilla Lundberg, docent, universitetslektor i molekylär parodontologi
Ulrich von Pawel-Rammingen, docent, universitetslektor i molekylärbiologi
Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad

Gruppsuppleant:

Anders Eklund, professor i medicinsk teknik

Vilande suppleanter:

(1:a) Erik Rosendahl, professor i fysioterapi
(2:a) Christina West, docent, universitetslektor i pediatrik

 

Protokoll från valberedningens möte: LÄNK till PDF

Rapport från valberedningen: LÄNK TILL PDF

Instruktioner till poströstningen till dig inom fakultetskollegiet som är röstberättigad kommer att skickas med e-post och internposten. I internposten kommer valsedlar och valkuvert att bifogas.

Maria Fällman är valberedningens ordförande.

Redaktör: Daniel Harju

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.