Klart med nya dekaner på humanistisk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet

9 maj 2017

Rektor har fattat beslut om nya dekaner vid två fakulteter – vid Humanistiska fakulteten blir professor Åsa Karlsson-Sjögren dekan och vid Teknisk- naturvetenskaplig fakultet blir Mikael Elofsson dekan. Den 1 juli tillträder de nya dekanerna.

Från vänster: Åsa Karlsson Sjögren, Torkel Molin, Mikael Elofsson och Sara Sjöstedt de Luna

Foto: Mattias Pettersson och Per Melander

Tidigare har beslut fattats för Samhällsvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten vilket innebär att samtliga fakulteter nu har fått klart med sin nya ledning. Samtliga dekaner, prodekaner och externa ledamöter är valda för mandatperioden 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Vid den Humanistiska fakulteten utses professor Åsa Karlsson-Sjögren till dekan och universitetslektor Torkel Molin till prodekan. Irene Gustafsson, Skogsmuseet i Lycksele utses till extern ledamot.

Vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden utses professor Mikael Elofsson till dekan och professor Sara Sjöstedt de Luna till prodekan. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret till extern ledamot.

Formerna regleras av Arbetsordning för Umeå universitet samt Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna . Valberedningen ska bland fakultetens tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer nominera en kvinna och en man till uppdragen som ordförande för fakultetsnämnden (dekan) och vice ordförande (prodekan). Valberedningen har även till uppgift att nominera en eller två personer till externa ledamöter.

Vid frågor, kontakta:

Daniel Andersson, akademisekreterare

Humanistiska fakulteten, Jeanette Dareblom, kanslichef

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Anders Lundin, kanslichef

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.