160 anställda och 139 doktorander från 61 länder

27 juni 2017

Att universitet utgör en stark internationell miljö bidrar till hög kvalité. Den medicinska fakulteten har nått långt på den vägen. Det visar en ny studie av internationaliseringen vid fakultetens institutioner.

– Jag är glad att kunna presentera det här resultatet, säger Anneli Ivarsson, professor, barnläkare och ordförande för fakultetens internationella kommitté.

– I höstas antogs en ny internationaliseringsstrategi för fakulteten och i den betonas vikten av student- och lärarutbyten med våra partneruniversitet runt om i världen. Men ännu viktigare är vad som händer på hemmaplan. Alla studenter hos oss ska, när de är klara med sin utbildning, ha tillägnat sig ett genuint och genomgripande internationellt perspektiv - på sig själva, sin utbildning och sin framtid.

För att åstadkomma detta är det, påpekar Anneli, viktigt att det på institutionerna finns ett stort internationellt inslag bland anställda och doktorander. Det är dessa medarbetare som studenterna möter i utbildningen, som föreläser, handleder och håller i seminariediskussioner.

Indien, Tyskland och Finland

– Men hur många anställda och doktorander med utbildning från ett annat land, finns hos oss? Det har vi inte vetat mycket om, säger Anneli Ivarsson.

Därför beslöt den internationella kommittén att göra en studie som nu presenteras. Man undersökte hur många som har en utländsk utbildningsbakgrund.

Det visar sig att 15 procent av de anställda och 28 procent av doktoranderna har hela eller större delen av sin utbildning från ett annat land än Sverige. Indien, Tyskland och Finland är de största länderna.

Ta tillvara internationella erfarenheter

Hur stort inslaget är på olika institutioner varierar. På molekylärbiologi har 66 procent av de anställda och 60 procent av doktoranderna en utbildningsbakgrund i ett annat land än Sverige. På andra institutioner är andelarna lägre. Kvinnorna är väl representerade bland de anställda med utländsk erfarenhet av detta slag, medan män dominerar bland doktoranderna.

– Det här är glädjande, säger Anneli Ivarsson, men det är också någonting vi måste nyttja bättre. Hur tar vi tillvara den stora internationella erfarenhet som finns hos våra anställda och doktorander? Till exempel i marknadsföringen av våra utbildningar och lärar- och forskartjänster? Och i utbildningen?

– Det finns mycket att göra, fortsätter hon, och nu har vi en bra bas att ta avstamp från.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.