Skickliga lärare meriteras vid Medicinska fakulteten

28 juni 2017

Tre lärare vid Medicinska fakulteten har fått utmärkelsen meriterade lärare i Umeå universitets utlysning 2017.

Sofia Mattsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Sofia Mattsson

Photo: Privat

Sofia Mattsson undervisar inom receptarie- och apotekarprogrammet samt masterprogrammet i farmaci. Hon undervisar framför allt inom kurser som handlar om läkemedelsformulering, läkemedelsutveckling och tillverkning av läkemedel. Hon är programansvarig för farmaciprogrammen.

Visa vägen till kunskap

- Det är viktigt för mig att som lärare vara ett stöd för studenterna och visa vägen till kunskap och förståelse för ämnet. För att åstadkomma det strävar jag efter att ha ett bra och öppet undervisningsklimat och att använda varierande undervisningsformer, säger Sofia.

Farmaciprogrammen ges på distans och det är viktigt att hitta lämpliga undervisningsformer som fungerar bra även i ett nätbaserat sammanhang, säger Sofia Mattsson som exempelvis använder olika typer av simuleringar och nätbaserade interaktiva övningar.

- Det är stimulerande att arbeta med pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt då de tillsammans med kurs- och programutvärderingar är betydelsefulla för en fortsatt kurs- och programutveckling.

Värdefullt samarbete med kollegor

- Det bästa med att jobba som lärare är kontakten med studenterna och att få möjligheten att stödja studenternas lärande och se dem tillämpa sin kunskap och utvecklas. Jag sätter också stort värde på samarbetet med mina kollegor, säger Sofia Mattsson.

Att få utmärkelsen meriterad lärare är för Sofia Mattsson roligt men det ger henne också inspiration när det gäller fortsatt arbeta med kurs- och programutveckling.

Maria Gustafsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Maria Gustafsson

Photo: Privat

Maria Gustafsson undervisar framförallt inom ämnet klinisk farmaci på receptarie- och apotekarprogrammet.

Det bästa med att jobba som lärare är att få lära ut, inspirera och engagera studenterna inom det ämne som Maria själv är väldigt intresserad av.

- Jag både jobbar kliniskt och forskar inom ämnet klinisk farmaci, och det driver mig att också försöka få studenterna nyfikna och intresserade av ämnet. Det är väldigt inspirerande att se hur studenterna tar sig an kursens utmaningar och efterhand fördjupar sin kunskap.

Vad betyder den här utmärkelsen för dig?
- Det känns kul att det arbete jag har lagt ner uppmärksammas och det ger förstås en drivkraft att fortsätta utveckla undervisningen, säger Maria.

Cecilia Pettersson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Cecilia Pettersson

Photo: Privat

Cecilia Pettersson är arbetsterapeut och universitetsadjunkt med hälsovetenskaplig inriktning. Hon undervisar 25 procent vid Umeå universitet och har en postdok-anställning på 75 procent vid Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, där hon jobbar i ett projekt om vårdens arkitektur.

Cecilia Pettersson undervisar på arbetsterapeutprogrammet och är kursledare för två kurser på termin 4. Hon undervisar också vid Hälsohögskolan i Jönköping och Arcada i Helsingfors.

Koppla ihop teori och praktik

Hon har arbetat många år som arbetsterapeut och vill förmedla sina kliniska erfarenheter och koppla ihop dem med teoretisk kunskap och vetenskap.

- För mig är det viktigt med ett studerandeaktivt lärande och att studenterna ska förstå vad de ska använda sin nya kunskap till. För mig är det även viktigt att studenterna aktiverar tidigare kunskaper och kopplar ihop med ny kunskap, säger Cecilia Pettersson.

- Det bästa med att arbeta som lärare är att få följa studenternas process och se hur de utvecklas till blivande arbetsterapeuter.

Att bli utnämnd som meriterad lärare är, säger Cecilia Pettersson, ett slags kvitto på att hon har en relevant pedagogisk kompetens för att kunna arbeta som lärare i högskolepedagogisk utbildning.

- Utmärkelsen stimulerar mig också till fortsatt engagemang i pedagogiska utvecklingsfrågor och att tillsammans med kollegor såväl i Umeå som vid andra lärosäten att verka för ett arbetsterapeutprogram med hög kvalité. Det stimulerar även till fortsatta studier inom pedagogik för att kunna reflektera över min undervisning och kunna relatera till pedagogisk teori och forskning.

15 lärare i årets bedömningsomgång

Totalt 15 lärare har utsetts i 2017 års bedömningsomgång i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har 123 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.