Dags att uppdatera giltighetstiden på ditt Umu-kort

7 juni 2017

Ditt Umu-kort är giltigt i tre år, sen behöver det uppdateras. Många anställda fick sitt första Umu-kort under sommaren/hösten 2014 vilket gör att det är dags att uppdatera kortet.

Som anställd behöver du uppdatera giltighetstiden på ditt Umu-kort vart tredje år. Många anställda fick sitt första Umu-kort under sommaren/hösten 2014 vilket gör att det är dags att uppdatera kortet. För att undvika köerna till hösten kan du redan nu uppdatera ditt Umu-kort genom att besöka Infocenter.


Det finns två uppdateringskrivare på Infocenter som du använder för att skriva in ny giltighetstid på ditt kort. För att Umu-kortet skall vara giltigt krävs en korrekt giltighetstid. Har du bytt enhet/organisation så bör du även uppdatera ditt kort då organisationsnumret på kortet ska stämma. Att uppdatera kortets organisationsnummer görs i samma skrivare som giltighetstiden.

Mer information om Umu-kortet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.