Motionskortsavtalet går in på andra året

17 augusti 2017

För ett år sedan inleddes det nuvarande motionskortsavtalet mellan Umeå universitet och Umeå Sport & Motion (USM). För dig som tecknade ett kort i augusti 2016 och önskar fortsätta med det är det snart dags att registrera för förlängning.

Förlängning och nytecknande av träningskort för Umeå universitets medarbetare görs via länken: Registrera UmU

Läs mer om motionskort på Aurora: Motionskort
Läs medlemsbrev från USM på Aurora, om ändringar i träningsutbud och öppnandet av ytterligare en träningsanläggning på Marielund: Information från USM inför hösten 2017

Fakta om Umeå motionskort, avtalsåret 2016/2017: 

  • Under första avtalsåret tecknade ca 500 medarbetare ett USM kort, 60% kvinnor och 40% män.
  • Vid mätning under feb 2017 nyttjades korten i genomsnitt 4,8 gånger, dvs ca 1 gång per vecka.
  • Sammantaget under året har 55% nyttjat styrketränings- samt konditionsutrustningen, 30% grupptränat och 15% kombinerat gruppträning och övrigt utbud.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.