Problem med nya mobilabonnemang

31 augusti 2017

Under sommaren har ett trettiotal felrapporter inkommit till IT-enheten med anledning av bytet av mobilabonnemang. Nu ska Tele2 utreda och åtgärda problemen – och medarbetare uppmanas därför att skicka in felanmälningar. Till dess att problemen är åtgärdade sker inte någon ytterligare flytt, oavsett när beställningen skickades in.

 

Foto: Mostphotos

Ungefär hälften av Umeå universitets mobila abonnemang har sedan i våras bytt operatör från Telia till TDC/Tele2. Cirka 500 stycken byten återstår att genomföra. Under arbetets gång har emellertid universitetets användare inrapporterat ett trettiotal felrapporter efter bytet. Framförallt handlar det om problem med geografisk täckning och med mobil uppkoppling, dvs. både uppkoppling för datatrafik och för samtal.

– Vi har framfört felen till Tele2, som nu har samlat ihop ett team som har fullt fokus på att snarast utreda och åtgärda problemen. Till dess att problemen är utredda sker inte någon ytterligare flytt av abonnemang till Tele2, utan kvarvarande abonnemang stannar hos Telia, säger Arne Vedefors, områdeschef vid IT-enheten.

Beställningar som skickats in efter den 15 juni kommer att ingå i den slutliga flytten, och information om detta datum och beställningar kommer senare.

– Nu inväntar vi åtgärder från Tele2, säger Arne Vedefors, och poängterar att abonnemangen hos Telia kommer att fungera ända till den sista flytten är genomförd.

Skicka in felanmälningar

För att underlätta felsökning, önskar Teleservice att alla inrapporterade felanmälningar skickas in på nytt.

En anmälan om problem med Tele2 bör helst innehålla följande viktiga information:

• Telefonnummer till person som startade/ringde samtalet
• Telefonnummer till person som mottog samtalet
• Tidpunkt och datum
• Plats där samtalet ägde rum (viktigt för att veta avstånd till närmaste mast)

Dessutom behövs en beskrivning av problemet – exempelvis brutet samtal, tyst samtal eller samtalet gick inte att upprätta.

Formulär för felanmälan

Mer om bytet av mobilabonnemang

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.