Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

12 september 2017

Mer fokus på prestation och tydligt mätbara ämneskunskaper, men saknad efter möjligheten att tillvarata elevers intresse och historieämnets livstolkande potential - så kan de övergripande resultaten sammanfattas när tjugosex lärare verksamma på mellanstadiet, i en nyutkommen avhandling av Anders Persson, ges möjlighet att berätta vad de senaste årens skolreformer kommit att innebära för dem och deras undervisning i historia.

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.