Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning i ny skrud

4 september 2017

Umeå universitet förnyar presentationen av Insamlingsstiftelse för medicinsk forskning. Med budskapet "Tillsammans för ett friskare Norrland" lanseras en ny webbsida, som tillsammans med en informationsbroschyr och en kortfilm ska öka allmänhetens kunskap om forskningsstiftelsen.

Varje år kommer gåvor på i snitt 6-7 miljoner in till Insamlingsstiftelsen. Ofta handlar det om minnesgåvor för att hedra någon som har gått bort, men det kan även vara i form av större gåvor såsom 2015, då en privatperson donerade ett mångmiljonbelopp. Under 2016 inkom totalt 6,3 miljoner kronor till Insamlingsstiftelsen.

Nu gör Medicinska fakulteten en satsning på att utveckla informationen om stiftelsen och därmed öka allmänhetens kunskap om Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning.

- Umeå universitet vill att Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning ska vara ett välkänt, naturligt och lättillgängligt alternativ för den som önskar stödja medicinsk forskning i Norrland, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten.

Webb, broschyr och film

En del av förnyelsen är ett nytt informationsmaterial där fyra forskare vid Medicinska fakulteten och deras forskning presenteras – Christina West, Hugo Lövheim, Helena Edlund och Niklas Arnberg. Informationsbroschyren, som ska distribueras brett för att marknadsföra Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning, innehåller förutom presentationer av forskning även korta fakta och kontaktuppgifter.

På den nya webbsidan finns forskarintervjuer, fakta och formulär för att ge gåvor. Efter lanseringen fortsätter arbetet med att utveckla fler funktioner, exempelvis undersöks nu möjligheterna till en modernare betallösning så att givare också kan betala direkt från webbsidan, jämfört idag när gåvor betalas via bankgiro och/eller postgiro.

En tredje komponent i förnyelsearbetet är en kortfilm anpassad för sociala medier. I filmen är det den forskning som Christina West bedriver kring barnallergier, som exemplifierar den medicinska forskning vid Umeå universitet som Insamlingsstiftelsen stödjer.

8 miljoner delades ut

2017 och 2016 delades 8 miljoner kronor ut från Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning. Det är en ökning med 2 miljoner jämfört med 2015 och en följd av stora donationer och bra värdeutveckling i förvaltningen.

För 2017 beviljades 46 nya forskningsprojekt medel.

Planerad lösning för digitala ansökningar

Inför höstens utlysning av medel från Insamlingsstiftelsen planeras nu för ett digitalt ansökningsförfarande för att underlätta för forskarna. Funktionen kommer att finnas på sidan för Utlysningar på Medicinska fakultetens sida i Aurora.

Nya webbsidan
Broschyren
Filmen

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.