Kunskapsveckan för skolans personal öppet för anmälan

7 september 2017

Vecka 44 hälsar Umeå universitet varmt välkommen till Kunskapsveckan. Det är fortbildning som vänder sig till skolans personal. Forskare vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet deltar med ett tjugotal föreläsningar och workshops under olika teman.

Konferensen inleds med ett panelsamtal på temat "Hur ska man med kunskap möta okunskap" där forskare från universitetet samtalar kring fakta kontra åsikter och vetenskapens roll. Moderator är Sverker Olofsson.

Konferensen avslutas med föreläsningen "Alla är olika utom jag" med Mattias Lundberg, docent på Institutionen för psykologi. Föreläsningen handlar om personlighet och förutsättningarna för att vi människor ska klara av att stå ut med varandra trots att vi inte alltid får välja vilka människor vi ska komma överens om. Hur mycket påverkar våra förväntningar på andra hur väl vi lyckas med våra relationer och kan det vara så att vi litar för mycket på vår egen förmåga att göra saker rätt.

Däremellan finns totalt mer än fyrtio valbara föreläsningar och workshops att välja mellan.

Program för Kunskapsveckan 31 oktober – 1 november

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.