Vibrationer kan uppstå när supercykelvägen byggs

6 september 2017

Arbetet med att bygga supercykelvägen har inletts på Linnaeus väg. Markarbetet – som planeras pågå under september och oktober – kan orsaka vibrationer i omkringliggande byggnader. För att inte orsaka totalstopp i trafiken, delas vägen upp i två halvor.

Varje dag rör sig cirka 5 000 cyklister på och genom campusområdet i Umeå. Förra året togs därför ett beslut om att anlägga en så kallad supercykelväg på området. Bygget av supercykelvägen – som ska förbinda Gösta Skoglunds väg med Petrus Laestadius väg i nord-sydlig riktning – har nu påbörjats på Linnaeus väg.

Bygget av supercykelvägen har inletts på Linnaeus väg (gulmarkerad sträcka), och planeras pågå september och oktober.

Foto: Skärmbild

Enligt rådande tidsplan kommer arbetet att pågå under september och oktober, för att återupptas till sommaren. Om vädret tillåter kan dock markarbetet fortsätta ännu längre i höst.

Vibrationer och trafikstörningar

På grund av schakt- och packningsarbeten kan måttliga vibrationer i omkringliggande byggnader uppstå, exempelvis i Naturvetarhuset, Fysikhuset och KBC-huset. Eftersom vibrationskänslig verksamhet – t ex precisionsarbeten, noggranna mätningar och laborationer – bedrivs i dessa byggnader, så övervakas och mäts graden av vibrationer kontinuerligt.

Under projektets gång delas också vägen upp i två halvor, något som påverkar framkomligheten för godstransporter och övrig trafik.

Det är Akademiska hus och Svensk markservice som bygger vägen.

Läs mer på:

Supercykelväg på campus blir verklighet

För mer information, kontakta:

Johan Isacson,
Projektledare, Akademiska hus

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.