Föreslå kandidater till Umeå kommuns vetenskapliga pris 2018

19 februari 2018

Nu är det dags att nominera yngre lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur till Umeå kommuns vetenskapliga pris 2018. Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion den 19 maj. Nomineringar ska ha kommit in senast den 21 februari.

Priset på 50 000 kronor delas ut till forskare som genomgått forskarutbildning och som framgångsrikt inlett sitt fortsatta vetenskapliga arbete inom något av dessa tre områden: miljö, kommunal ekonomi och kultur.

Områdena kan tolkas i vid bemärkelse, exempelvis kan "kommunal ekonomi" innefatta de flesta tänkbara aspekter på kommunal och landstingskommunal resurshushållning. Vidare har begreppet "yngre forskare" definierats som en person som avlagt doktorsexamen under den senaste 5-årsperioden (exklusive eventuell föräldraledighet eller dylikt).

Former för nominering

Anställda lämnar in sina förslag på kandidater till prefekter. Prefekterna skickar in högst två förslag till nomineringar per institution. Förslagen ska innehålla fullständig CV, kort redogörelse för den nominerades vetenskapliga arbete efter doktorsexamen samt en kort prismotivering (cirka en halv A4-sida). Om en sammanläggningsavhandling har lagts fram ska ingående artiklar särskilt markeras i publikationslistan.

Nomineringarna skickas till Åsa P Isaksson, kansliet för samhällsvetenskap, och ska ha kommit in senast den 21 februari 2018.

Om Umeå kommuns vetenskapliga pris

I samband med Umeå universitets 30-årsjubileum 1995 överlämnade Umeå kommun en gåva till ett kommunalt stipendium. Stipendiet på 50 000 kronor är tänkt att vara en uppmuntran och ekonomiskt stöd för yngre lovande forskare vid Umeå universitet inom (1) miljö, (2) kommunal ekonomi och (3) kultur.

Drygt tjugo unga forskare har hittills fått priset, som i år överlämnas vid promotionshögtidligheten den 19 maj 2018.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.