Förslag till ny vision läggs fram för diskussion

10 januari 2019

Nya visionen Umeå universitets nya visionsdokument börjar alltmer ta form. En första version finns nu publicerad på Aurora och 17 januari hålls en öppen hearing i Lärarutbildningshuset.
- Det viktiga nu är att medarbetarna som bidragit tidigt i processen får ge återkoppling, säger Rektor Hans Adolfsson.

Förslaget till ny vision för Umeå universitet bygger på inspel från institutioner och enheter som under hösten har sammanställts och vidarearbetats av universitetsledningen med flera.

Foto: Mattias Pettersson

Uppdatering 2019-01-14: Visionsdokumentet finns nu publicerat på Aurora Vision och strategier för 2020-2025 

I början av hösten skickade institutioner och enheter in sina svar på ett antal framtidsfrågor som rektor Hans Adolfsson ursprungligen formulerade i ett blogginlägg i början av sommaren.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto: Mattias Pettersson

- För mig har det varit viktigt från starten att den nya visionen byggs upp "bottom up" och inte "top down", säger Hans Adolfsson.

Frågorna som ställdes var vittsyftande: "Vad är Umeå universitet idag?", "Hur ser universitetet ut om 5, 10 och 20 år?" och "Vilka är de viktigaste strategiska utmaningarna fram till 2025?" var några.

Svaren som kommit in har sammanställts fakultetsvis eller motsvarande. Hans Adolfsson beskriver arbetet som ett stegvis utforskande utifrån några tydliga teman.
- En fråga som ställdes handlade om UmU-andan, finns det någon sådan? Utifrån svaren kan vi tryggt säga att ja, det finns det.

Forskare har använts som bollplank

Universitetsledningen tillsammans med utredare Åsa Rudehäll har analyserat och diskuterat. Tidiga utkast har presenterats för universitetets strategiska råd och för vissa andra grupperingar för att få in fler synsätt och testa resonemangens hållfasthet.

Till exempel har deltagare i forskningsledarskapsprogrammet ReaL använts som ett slags fokusgrupp, berättar Hans Adolfsson:
- Jag har tidigare medverkat i några av träffarna med den grupp som nyligen genomgått steg tre av programmet. Det var ett spontant erbjudande från gruppen, att de gärna hjälpte till. De har bidragit med kloka tankar.

Öppen hearing för alla intresserade

Den öppna hearingen 17 januari hålls i Ljusgården, Lärarutbildningshuset.

Foto: Johan Gunséus

Den 14 januari kommer en första version av visionen att göras tillgänglig för alla inom universitetet. Några dagar senare, torsdagen den 17 januari kl. 15, bjuder universitetsledningen in till en hearing i Ljusgården, Lärarutbildningshuset.

- Om man är nyfiken på och intresserad av att bidra till hur Umeå universitet ska utvecklas i framtiden så tycker jag att man ska passa på att dyka upp. Alla medarbetare av alla kategorier är varmt välkomna – och jag hoppas det kommer en hel del studenter också, säger Hans Adolfsson.

Vid arrangemanget i januari kommer han att göra en kort presentation som förklarar och sätter in visionen i ett sammanhang. Sedan kommer Annakarin Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för Informatik, att leda en timmeslång öppen frågestund.

Hans Adolfsson understryker att den version som läggs fram för frågor och inspel i januari inte är den slutgiltiga visionen. Än finns det tid och utrymme att ändra och påverka.

- Det viktiga nu är att medarbetarna som bidragit tidigt i processen får ge återkoppling på den korta och renodlade vision vi har kommit fram till.

Hållbarhet och en styrning präglad av tillit

Förutom UmU-andan är "tillit" och "framtidsansvar" två nyckelord som funnits med sedan initialt i processen. På frågan om vad som menas med framtidsansvar så säger Adolfsson att återkopplingen från organisationen har inneburit ett stärkt fokus på hållbarhet:
- Vi har lyft in FN:s 17 hållbarhetsmål, den så kallade Agenda 2030, som en del av visionen. Hållbarhet är en fråga som är stark här vid Umeå universitet.

Symbolerna för FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Foto: globalamalen.se / globalgoals.com / The New Division

"Tillit" som värdeord kan möjligen te sig lite luddigt i förstone. Men när Hans Adolfsson förklarar så finns det en tydlig ståndpunkt i botten.

Ledstjärnan för honom är det arbete med styrning av välfärdstjänster i offentlig sektor som den statliga Tillitsdelegationen har genomfört de senaste åren.
- Att styra med tillit handlar om att involvera medarbetare på alla nivåer och åstadkomma ett helhetsansvar, att lita på professionen, förklarar Hans Adolfsson.

Hans Adolfsson ser många gemensamma drag med det kollegiala styret som länge varit rådande i högskolevärlden, men som de senaste årtiondena har fått stå tillbaka för andra ideal:
- Tillitsbaserad styrning är i många avseenden motsatsen till New Public Management-filosofin med sitt utpräglade fokus på mätning, målstyrning och kontrollfunktioner, säger han.

Läs vidare

Visionsarbetet 2018/2019 - Tidsplan för processen

Inlägg i Ledningsbloggen om visionsarbete och diskussionsfrågor: Visioner, mål och en riktigt glad sommar (publicerat 21 juni 2018)

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.