Validering — värdefullt för både individ och samhälle

5 december 2018

AKTUM I Sverige arbetar flera olika aktörer med validering för att kartlägga, dokumentera och erkänna en individs faktiska kunskaper, det vill säga en individs reella kompetens.

I begreppet validering ingår all slags kunskap, oberoende av hur den förvärvats. Men hur går validering till rent praktiskt? I slutet av september samlades ett fyrtiotal personer för att delta i ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte med föreläsare från Universitets- och högskolerådet (UHR) och Korta vägen.

Projekt för att skapa varaktiga strukturer

Att anordna utbildningstillfällen är en del i projektet Reell kompetens som pågår vid Umeå universitet 2016–2018. Projektet är kopplat till en större nationell pilotverksamhet med UHR som samordnare där det bland
annat diskuteras organisation, processer och kommunikation.

Syftet är att genom varaktiga strukturer för validering kunna öka möjligheten till tillträde till högre studier samt korta utbildningstiden för att individer snabbare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Administrativt system för validering

Validering är ett område i förändring där frågor om finansiering och kvalitets- och rättssäkerhet är centrala. En nationell VO-organisation
för bedömning av grundläggande behörighet börjar ta form samtidigt
som ett antal lärosäten ska implementera VALDA, ett nytt ärendehanteringssystem för validering.
— Det blir också spännande att se utfallet av Tillträdespropositionen och Valideringsdelegationens betänkande, säger Maria Nylén,
projektledare. Det finns tankar om en fortsatt pilotverksamhet, men det är något framtiden får utvisa.

FAKTA: Reell kompetens vid Umeå universitet

Visste du att:
• Reell kompetens är ett särskilt prioriterat arbetsområde i verksamhetsplanen 2018
• En samverkansgrupp för validering ska bildas inom Studentcentrum.
• Ett alternativt urval har utarbetats för att öka möjligheten till antagning genom reell kompetens (som Högskoleingenjörsprogrammet
inriktning byggteknik är först ut att använda).

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.