Nationell kompetensnod inom registerforskning och Data Access Unit

1 februari 2018

Umeå universitet är från och med den 1 januari 2018 ett av sju lärosäten i konsortiet som leder den nationella forskningsinfrastrukturen Svensk nationell datatjänst. Umeå universitet har nu utsetts till nationell kompetensnod inom registerforskning, och vid Universitetsbiblioteket byggs en Data Access Unit upp som lokalt stöd i att hantera alla sorters forskningsdata.

Olika forskningsfinansiärer och myndigheter ställer idag krav på öppen tillgång (open access) till vetenskaplig information, exempelvis publikationer och forskningsdata. Svensk nationell datatjänst är en nationell forskningsinfrastruktur som från och med den 1 januari i år leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Verksamheten finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet.

Lokalt vid varje lärosäte tillsätts en Data Access Unit, en lokal resurs som ska stödja forskarna i hantering av forskningsdata. På varje lärosäte utses också ett antal domänspecialister som ska utgöra nationella resurser inom ett specifikt ämnesområde. Specialisterna har kompetens inom bland annat open access, arkivering, dokumentering, metadata-standarder och relevant lagstiftning. Umeå universitet utgör kompetensnod inom registerforskning (personuppgifter) och hur dess data ska hanteras.

Rektor har nu beslutat att Umeå universitetsbibliotek får samordningsansvaret för att bygga upp och hantera universitetets Data Access Unit, och att följande domänspecialister utses till Umeås kompetensnod:

Läs mer om Svensk nationell datatjänst

För mer information om Data Access Unit, kontakta:

Mats Almkvist
Universitetsbiblioteket
mats.almkvist@umu.se

För mer information om kompetensnoden, kontakta:
Kristoffer Lindell
Planeringsenheten
kristoffer.lindell@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.