Beslut om handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar

6 mars 2018

Från och med den 6 mars 2018 gäller en ny handläggningsordning för universitetets interna process när det gäller arbetet med Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Handläggningsordningen gäller för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför regelbundna utbildningsutvärderingar för att kontrollera utbildningarnas resultat och bidra till lärosätenas utveckling av utbildningskvaliteten. Dessa utvärderingar landar antingen i omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.

Under 2017–2022 granskar UKÄ ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Under perioden prioriteras bland annat att utvärdera legitimationsutbildningar, bland annat samtliga lärarutbildningar, men också läkarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar. Dessutom ska en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas.

Umeå universitet har tidigare haft en handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet. Den ersätts nu av den nya handläggningsordningen för externa utbildningsutvärderingar, som tydliggör den interna ansvarsfördelningen vid utvärderingsprocessens olika steg, alltifrån att lärosätet lämnar underlag och UKÄ genomför intervjuer, till preliminärt och slutgiltigt yttrande och beslut.

Läs mer om vilka granskningar UKÄ planerar att genomföra under åren 2017–2022: Utbildningsutvärderingar

Handläggningsordningen publiceras inom kort på: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva och kommer även att ligga på regelsidan för forskarutbildning.

För mer information, kontakta: Åsa Rudehäll, Planeringsenheten 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.