Fler pedagogiskt meriterade lärare utnämnda

28 mars 2018

Förra veckan utnämndes fjorton meriterade och fyra excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. Idag finns det totalt 139 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet, vilket placerar universitetet tvåa i landet enligt en kartläggning över pedagogiska meriteringsmodeller i Sverige som Katarina Winka, UPL, genomförde i fjol.

– Meriteringsmodellen är ett sätt att synliggöra det viktiga pedagogiska utvecklingsarbete våra lärare gör och som bidrar till att våra utbildningar håller hög kvalitet, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

De utnämnda lärarna ingår i ett nätverk som regelbundet arrangerar seminarier för medlemmarna i nätverket. Den 23 april arrangeras ett öppet seminarium i samarbete med International Office på temat internationalisering och lärarutbyte.

Intresserad av att delta på seminariet?

Ansökan till meriteringsmodellen kan lämnas in när som helst under året men fakulteterna hanterar dem i två omgångar. Deadline för nästa omgång är den 14 september 2018, och för 2019 gäller den 15 februari och den 13 september.

Mer om hur ansökan går till

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet
Inger Eliasson, lektor, Pedagogiska institutionen
Maria Karlsson, lektor, Handelshögskolan, statistik

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
​Maria Hamrin, lektor, Institutionen för fysik

Medicinsk fakultet
Magnus Hultin, lektor/överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet
David Feltenius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
David Sjöberg, lektor, enheten för polisutbildning
Lina Schelin, lektor, Handelshögskolan, statistik
Anna Sundström, lektor, Institutionen för psykologi

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Markus Broström, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Christian Bigler, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Marie Nordström, lektor, Institutionen för datavetenskap
​Lena Palmquist, adjunkt, Institutionen för datavetenskap

Humanistisk fakultet
Åsa Jeansson, lektor, Institutionen för estetiska ämnen
Erik Lindenius, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Merja Ellefson, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Katarzyna Wolanik Boström, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Medicinsk fakultet
Ulf Isaksson, lektor, Institutionen för omvårdnad

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.