Informationsträff om STINTs Teaching Sabbatical

14 mars 2018

STINTs program Teaching Sabbatical ger forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. Den 23 april bjuder PIL-nätverket och International Office in till en informationsträff om vilka möjligheter programmet erbjuder.

Hans Pohl från STINT presenterar Teaching Sabbatical och Heidi Hansson, vicerektor, och Oleg Popov, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, berättar om sina erfarenheter av att delta i programmet.

Medverkar gör också Katarina Winka, universitetslektor vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), och Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, som båda beviljades stipendium för att åka på Teaching Sabbatical till hösten 2018.

Anmäl dig till informationsträffen senast den 18 april på:

PIL - Nätverk för Pedagogiskt Inplacerade Lärare

Mer information om programmet finns på:

Teaching Sabbatical

Hallå där - Katarina Winka

Katarina Winka

Foto: Mattias Pettersson

Vart ska du åka på Teaching Sabbatical?

Till Ohio State University i Columbus, USA. Jag kommer att vara på en universitetspedagogisk utvecklingsenhet som liknar UPL. Enheten ger högskolepedagogiska kurser för olika målgrupper, stöttar enskilda lärare, arrangerar seminarier, workshoppar och konferenser och koordinerar flera nätverk. De bedriver även högskolepedagogisk forskning och har två verksamhetsområden som jag är särskilt nyfiken på: Inclusive teaching samt en Academy of Teaching.

Vad ser du mest fram emot?

Att lära känna kollegorna och få medverka i många olika aktiviteter och därigenom möta lärare från hela universitetet. Även om vi jobbar med liknande verksamheter kommer det att vara väldigt intressant att se hur deras uppdrag och förutsättningar ser ut. Jag har haft stor nytta och goda erfarenheter av tidigare internationella samarbeten och ser fram emot att utvidga detta nätverk.

Vad hoppas du att vistelsen ska ge dig och Umeå universitet?

Jag ser fram emot att arbeta i en ny akademisk miljö och känna på hur det är att vara den "internationella personen". Internationalisering är något vi behöver arbeta mer med på alla nivåer och genom Teaching Sabbatical-programmet samlar jag kunskaper och erfarenheter som kan användas i detta arbete när jag kommer tillbaka. Sedan hoppas jag även att min engelska ska få sig ett lyft.

Hallå där - Thomas Mejtoft

Thomas Mejtoft har antagits till STINT:s program för lärare och kommer att undervisa på NTU i Singapore hela hösten.

Foto: Privat

Vart ska du åka på Teaching Sabbatical?

Till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Där kommer jag att jobba på School of Computer Science and Engineering och troligtvis att vara involverad i undervisning och övningar för deras programstudenter. Målet är att undervisa tillsammans med lärare från NTU på deras kurser och på så sätt få en inblick i hur de arbetar med undervisning, hur den är upplagd och strukturerad för att bidra till studenternas lärande.

Vad ser du mest fram emot?

Att möta en multikulturell miljö med helt andra förutsättningar och utmaningar än de vi möter här i Sverige. Att både få möta ett annat utbildningssystem och andra studenter ser jag som en otroligt spännande utmaning. Sen kommer det att vara en rolig utmaning att flytta till Singapore med familjen och skapa en vardag på plats under hösten.

Vad hoppas du att vistelsen ska ge dig och Umeå universitet?

Målsättningen är att, på ett ännu starkare sätt, utveckla både våra utbildningar och mina personliga förmågor inom undervisning och lärande. Jag hoppas också ha möjlighet att skapa framtida utbyten under tiden som jag är där borta och möjliggöra för spännande samarbeten även när jag är tillbaka här i Sverige igen.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.