Akademiskt samarbete mellan svenska och chilenska universitet

9 april 2018

Samarbetet koordineras av Lunds universitet och Uppsala universitet men forskare på alla lärosäten är välkomna att medverka. Lärosäten inbjuds till deltagande i svensk referensgrupp för ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) i Lund 23 april och ett forskningssymposium som äger rum i Chile 26-30 november.

Sedan 2016 har Lunds universitet , Uppsala universitet , Pontificia Universidad Catolica de Chile och Universidad de Chile drivit konsortiet ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden), där syftet med projektet är att stimulera akademiskt samarbete mellan Sverige och Chile. Den 17–18 augusti, 2017 hölls det första av fyra inplanerade symposier i Lund.

Svensk referensgrupp för ACCESS, 23 april

För att informera mer om ACCESS men också för att möjliggöra en strukturerad dialog rörande samarbete med Chile bjuder Lunds universitet och Uppsala universitet in alla intresserade svenska lärosäten att vara del av en svensk referensgrupp för ACCESS. Syftet med referensgruppen är att diskutera och utbyta erfarenheter rörande akademiskt samarbete med Chile inom och utanför ramen för ACCESS. Referensgruppen kommer att vara en viktig källa för planering och genomförande för aktiviteter inom ACCESS.

Den 23 april, kl 10.00-15.00 önskar vi er varmt välkomna till Lunds universitet. Vi välkomnar högst två deltagare från varje lärosäte och vi ser gärna att den utsedda kontaktpersonen för ACCESS från respektive lärosäte är med på mötet.

Vänligen registrera erat deltagande för mötet i Lund den 23 april på länken nedan, deadline är den 20 april

Registrering

Utlysning av forskningsmedel, juni

STINT och CONICYT kommer att samfinansiera forskningsrelaterade aktiviteter mellan Sverige och Chile. Utlysning beräknas komma i juni 2018.

Forskningssymposium i Chile, 26-30 november

Inför det andra symposiet som kommer hållas i Santiago, Chile 26-30 november 2018, har ACCESS-konsortiet som ambition att inkludera forskare från fler lärosäten. Tio ämnesområden har identifierats och alla svenska lärosäten bjuds in att delta med forskare i respektive ämnesområde. Ämnesområdena är att betrakta som samhälleliga utmaningar som delas av både Chile och Sverige. Varje lärosäte har möjlighet att delta med sex forskare totalt (max 2 forskare per ämnesområde).

Lärosäten som är intresserade av att delta i ACCESS måste utse en kontaktperson som är ansvarig för samordning av information och svarar inför deadlines. Vänligen meddela namn och kontaktuppgifter på kontaktpersonen till access@er.lu.se.

Deadline för nominering av forskare är den 8 juni. Alla kostnader för deltagande finansieras av respektive lärosäte.

Formulär för nominering av forskare

Ämnesområden:

• Cancer

• Ageing

• Antibiotic resistance

• Water-Land-Energy Nexus

• Migration

• Green Economy

• Disaster Management

• Global Challenges of Democracy

• Cultures of Anticipation

• Science based innovation

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.