Fortsatta stödinsatser riktas mot studenter och medarbetare

2 maj 2018

Universitetets insatser med anledning av det misstänkta mord som har ägt rum i ett studentrum på Ålidhem fortsätter. Under onsdagen och torsdagen arrangeras flera möten för studiekamrater, boende på den aktuella adressen och medarbetare på universitetet.

– Det är viktigt att alla studenter och även personal som har haft kontakt med den avlidne får det stöd som de behöver. Därför arrangeras det under onsdagen och torsdagen olika typer av möten för att nå alla med rätt information. Vi har lyckats nå de flesta som är direkt berörda, exempelvis studiekamrater, de som bor på den aktuella adressen och lärare. Men vi välkomnar också andra som har haft kontakt med brottsoffret och som vill ha stöd att höra av sig, säger rektor Hans Adolfsson.

Under onsdagen höll universitetets krisgrupp ett möte med ansvariga på aktuell institution, samt ansvariga inom förvaltningen för att diskutera vilka insatser som planeras. Även Kyrkans stödgrupp inom Svenska kyrkan, som har varit involverade i krisarbetet på adressen på Ålidhem, medverkade vid mötet för att ge sin bild av läget.

Utöver direkt uppsökande verksamhet träffas under onsdagen de studiekamrater och lärare som stod brottsoffret närmast. Även bostadsbolaget Bostaden arrangerar ett möte för de boende på adressen på Ålidhem, där även polisen närvarar. Vidare håller Kyrkan på campus ett möte med studenter under onsdagseftermiddagen.

På torsdagen arrangeras ett möte kl. 12.00 dit alla studenter som har frågor eller behöver stöd med koppling till det inträffade är välkomna. Detta möte arrangeras av Studentcentrum och Kyrkan på campus.

Läs mer om träffen

Studenter vid universitetet hänvisas till:

Studenthälsan

Kyrkan på campus
Susanne Dahl, studentpräst, Kyrkan på campus
Telefon: 090-200 27 52
E-post: susanne.dahl@kyrkanpacampus.se

Medarbetare vid Umeå universitet hänvisas till:

Företagshälsovården Feelgood

 Text: Mattias Mitz

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.