Nominera pristagare ur Tuuli Forsgrens minnesfond

4 juni 2018

Fonden utdelar pris till i första hand studenter på avancerad nivå som arbetat med finska, meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disciplinutgångspunkter. Studierna skall ha resulterat i ett examensarbete eller uppsats. I andra hand kan även pris till en nybliven doktor bli aktuellt.

Prioritet skall ges studier som påtagligt fördjupar eller breddar ett forskningsområde.

Den som nominerar en priskandidat skall motivera sitt förslag och även bifoga det arbete (de arbeten) som utgör grunden för nomineringen. De arbeten som kan premieras skall vara tillkomna under de senaste två åren.

Nomineringen och aktuella arbeten skall sändas elektroniskt till lars-erik.edlund@umu.se. Det är viktigt att också den nominerades aktuella postadress anges.

Nomineringen måste vara inkommen senast den 7 september 2018.

Beslut tas av Johan Nordlander-sällskapets styrelse efter beredning i en särskild priskommitté. Utdelningen av priset sker hösten 2018.

Upplysningar om priset lämnas av Lars-Erik Edlund, se e-postadress ovan, eller på tel. 090-786 7887, 070-595 33 82.

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.