Detaljbeslut klart för 2019 års budget

28 juni 2018

Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat om Umeå universitets budget för 2019 inklusive ekonomisk plan 2020–2021. Nu har rektor fastställt detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till bland annat fakulteter och Lärarhögskolan för budgetåret 2019.

Rektors detaljbeslut i budget år 2019 sammanfattar nästa års fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan med flera inom universitetsgemensamma poster, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskning och utbildning på forskarnivå.

När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå listas exempelvis fördelning av kostnader för språkstöd och för Idrottshögskolan. Inom forskningsområdet fördelas kostnaderna för forskarhandledningskurser upp mellan fakulteterna och anslagen avseende Umu-gemensamma satsningar specificeras, samt även kostnadsfördelningen för Umevatoriet som är en ny post i detaljbeslutet år 2019. Under universitetsgemensamma poster syns bland annat fastställande av delposter avseende personalsociala kostnader liksom fördelning av kostnader för universitetsgemensamma funktioner (fasta belopp).

Rektors detaljbeslut finns som en avslutande del i Verksamhetsplan och budget 2019, inkl. ekonomisk plan 2020–2021 på Planering och uppföljning.

Vid frågor, kontakta:

Carina Henningsson, Planeringsenheten

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.