Regler och översiktlig tidsplan för ny organisation

13 juni 2018

I februari i år beslutade universitetsstyrelsen om ny arbetsordning för Umeå universitet. Från och med den 1 juli 2018 gäller därför nya regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor. Rektor har också beslutat om en tidsplan för implementeringen av de nya reglerna.

I Arbetsordning för Umeå universitet fastställs och beskrivs bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet – institutioner, arbetsenheter och centrum – samt att sådana enheter, under vissa förutsättningar, kan benämnas högskolor. I arbetsordningen anges även regler för organisationen, men bara på ett övergripande plan.

Nya regler för organisatoriska enheter på basnivå
Rektor har därför fastställt regler som – med utgångspunkt i den nya arbetsordningen – preciserar kriterier, varaktighet och organisation för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor. Där ingår också former för hur dessa enheter kan inrättas, följas upp, avvecklas eller ombildas. I regelverket anges även närmare bestämmelser för institutioner, arbetsenheter och centrum samt för benämningen högskola. I regelverket fastställs även engelska benämningar på dessa enheter och deras chefer.

Tidsplan för ny organisation
Rektor har också beslutat om när den nya ordningen senast ska vara på plats på olika nivåer. Senast den 28 september 2018 ska alla fakulteter redovisa en plan för implementering av de nya reglerna, enligt en tidsplan i två steg. Institutioner som har underliggande enheter ska vara organiserade med avdelningar enligt det nya regelverket senast den 1 januari 2019, och senast den 1 januari 2020 ska övriga organisatoriska enheter vara anpassade till det nya regelverket.

Läs mer:

Omarbetad arbetsordning är nu beslutad

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet

För mer information, kontakta:

Daniel Andersson

Akademisekreterare


Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.