Tretton delmål och tjugo särskilt prioriterade områden och uppdrag för år 2019

28 juni 2018

Universitetets verksamhetsplan för år 2019 har fastställts, och 2018 års tretton delmål – varav sju är obligatoriska – kvarstår även nästa år. På listan över prioriterade områden för 2019 står bland annat att utveckla Umevatoriet, nyorganisera Konstnärligt campus och att hantera och utveckla forskningsdatalagring. Även arbetet för att motverka sexuella trakasserier inom universitetet är prioriterat.

 

Foto: Mattias Pettersson

I universitetets verksamhetsplan beskrivs övergripande uppdrag och mål, ledningens prioriteringar och målsättningar, och viktiga nationella regeringsuppdrag och universitetsgemensamma projekt. Liksom för år 2018 återfinns 13 delmål, varav sju är obligatoriska för hela Umeå universitet även för år 2019.

Verksamhetsplanen för år 2019 innehåller några mindre justeringar gällande uppföljningskriterier och strategier. Två uppföljningskriterier har tagits bort under delmål 1.3.1, och under delmål 3.3. har en strategi tagits bort och ett uppföljningskriterium lagts till.

Universitetets verksamhetsplan beskriver inte allt som universitetet ska göra, men nämner däremot de mest prioriterade områdena och nationella uppdragen för aktuellt år. Enligt verksamhetsplanen för år 2019 prioriteras sammanlagt tjugo områden eller uppdrag: 7 universitetsövergripande prioriteringar, 10 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 3 inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Tjugo särskilda prioriterade områden/uppdrag för år 2019:

Universitetsövergripande prioriteringar:

 • Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier
 • Jämställdhetsintegrering
 • Moderna beredskapsjobb i staten
 • Mål för myndighetskapital
 • Rekryteringsmål för professorer
 • Utveckling Wisedome (Umevatoriet)
 • Organisation Konstnärligt campus

Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

 • Antalet helårsstudenter ALF
 • Antalet helårsstudenter TUA
 • Kvalitetsförstärkning
 • Lärarutbildning i minoritetsspråk
 • Utbildning i meänkieli och samiska
 • Utbildningsutbud
 • Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut
 • Utveckla breddat deltagande inklusive utbildning för nyanlända och KPU för personer med forskarexamen
 • Utveckling av utbildning av relevans för kulturskolan
 • Övningsskolor

Prioriteringar inom forskning och utbildning på forskarnivå:

 • Forskningsdatalagring
 • Försöksverksamhet med praktiknära forskning
 • Utveckling av forskningsinformation

Mer information:

Verksamhetsplan år 2019 Umeå universitet

Frågor? Kontakta:

Carina Henningsson
bitr. budgetchef/controller på Planeringsenheten.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.