Umeå universitets mål har följts upp

8 juni 2018

En uppföljning av universitetets huvudmål och delmål 2017 har genomförts. Det är sista gången som alla ursprungliga 38 delmålen följs upp från "Umeå universitet 2020 – Vision och mål". Bedömningen är att de flesta huvudmål kommer att kunna nås till och med år 2020 om nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar.

 

Foto: Michael Nordvall

Umeå universitets Vision 2020 bestod ursprungligen av sex huvudmål och 38 delmål. Under våren 2017 beslutade rektor att universitetets delmål för 2018–2020 skulle reduceras från 38 till 13, varav 7 skulle vara obligatoriska. Den aktuella uppföljningen och sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse för fastställda delmål och huvudmål blir därmed den sista där alla ursprungliga delmål ingår.

Sammantaget utvecklas samtliga huvudmål i en positiv riktning. Fem av sex huvudmål anses kunna nås med hög säkerhet inom utsatt tidsram, det vill säga fram till och med år 2020. Det sjätte huvudmålet – Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet – bedöms kunna nås om ytterligare förändringar och åtgärder genomförs.

14 av delmålen har också haft en positiv utveckling sedan senaste uppföljningen, och 25 av 38 delmål bedöms idag kunna nås med hög säkerhet i slutet av 2020.

Läs mer:
Uppföljning av Umeå universitets mål 2017

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.