Testa att använda analysplattformen SciVal

17 september 2018

FORSKNING Fram till den 5 oktober har medarbetare vid Umeå universitet tillgång till SciVal, en plattform för bibliometriska analyser. Du kan logga in med ett befintligt Scopus-konto eller registrera nytt konto.

Just nu pågår en förstudie inför ett planerat införande av en bibliometrisk analysplattform för Umeå universitet. Under utvärderingsperioden kan den som vill testa analysverktyget SciVal som nås via webben. Det som krävs är att man ansluter till SciVals webbplats med en dator som är ansluten till internet via nätverket på campus.

Läs mer i nyheten: Förstudie om bibliometrisk analysplattform

Till och med 5 oktober kan alla medarbetare logga in i SciVal för bibliometriska analyser, antingen med ett befintligt Scopus-konto eller genom att registrera nytt konto.

Utvärderingen av SciVal inkluderar fyra olika moduler som möjliggör analyser på internationell, nationell och lokal nivå:

  • Overview
  • Benchmarking
  • Collaboration

Så gör du för att logga in

Besök SciVals webbplats: Elseviers plattform

Följ instruktionerna i dokumentet "User registration guide" för att komma igång:

SciVal - User registration guide

Handböcker till att använda analysverktyget:

Research Intelligence - Research Metrics Guidebook

Elsevier Research Intelligence - Usage Guidebook

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.