Tre frågor om regleringsbrevet

9 januari 2019

Efter riksdagens beslut i december om budget 2019 har regeringen fastställt regleringsbrev, bland annat för universitet och högskolor. För Umeå universitet innehåller det samma uppdrag och särskilda åtaganden som i regleringsbrev 2018. Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, svarar på frågor om innehållet.

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.

Foto: Mattias Pettersson

Vad innebär regleringsbrev 2019 för Umeå universitet?

– Beslutade regleringsbrev innebär att Umeå universitets anslag ökar med index.

– Planerade satsningar på ökade budgetramar forskning och och utbildning på forskarnivå samt fler platser inom högskolan ligger som ej fördelade anslag och kan komma att fördelas till lärosäten när en ny regering tillträtt.

Blir det några förändringar för fakulteteter och institutioner?

– Nej, den budget som universitetsstyrelsen fastställt i juni 2018 gäller.

Finns det någon satsning som Umeå universitet planerat för, men som inte kan bli av just nu på grund av det politiska läget?

– Nej.

 

För mer information, kontakta:

Per Ragnarsson

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.