Canvas – Umeå universitets nya lärplattform

29 oktober 2019

Den 29 oktober beslutade rektor att godkänna projektplanen för införande av Canvas som ny lärplattform vid universitetet. Detta innebär att Sunets nationella upphandling av lärplattform avropas och införandet av Canvas som lärplattform vid Umeå universitet kan starta.

Den ungefärliga tidplanen för projektet ser ut som följer:

I november 2019 startar projektet och Sunets upphandling av lärplattform avropas. Under vintern 2020 pågår ett intensivt arbete med tekniskt införande och anpassningar av systemet.

Fakulteter och institutioner kommer att få information om projektplan och tidplan, stöd- och supportstrukturen sätts och supportfunktionen får utbildning i Canvas.

Kring årsskiftet 19/20 rekryteras Canvas-coacher, en per fakultet, som ska stötta sin fakultet i införandet av Canvas under projekttiden.

I februari 2020 släpps de första pilotgrupperna in i Canvas och i april/maj 2020 startar utbildningarna i Canvas på bred front och digitala guider och manualer lanseras. I maj 2020 öppnar Canvas för alla användare vid Umeå universitet.

Cambro och Moodle kommer att fungera som vanligt fram till maj 2021 då möjligheten att skapa nya kurser i dessa lärplattformar stängs.

Hösten 2021 kan ingen undervisning bedrivas i de gamla lärplattformarna, men det kommer fortfarande gå att logga in och hämta ut material. Hur gammalt material ska hanteras och arkiveras ur dessa plattformar kommer utredas under 2020 som en del av Canvasprojektet.

Läs mer om införandeprojektet här

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.