Upphandling av ramavtal för persondatorer fördröjs

5 november 2019

En av de offererande leverantörerna har begärt överprövning vilket medför att i första hand en förvaltningsdomstol nu ska bedöma upphandlingen och utvärderingen. Upphandlingen görs i samverkan med 13 andra lärosäten samt ett antal forskningsinstitut och -enheter. Planen var att det nya avtalet skulle träda in från 1 december och ersätta ramavtalet som gick ut den sista november.

Det är svårt att förutse utvecklingen och fördröjningen med hänsyn till att även beslut i första och andra instans kan utsättas för överprövning. 

Kammarrätten nekar prövningstillstånd och förvaltningsrättens avgörande står fast (uppdaterad 6/3)

Från och med 5 mars 2020 löper en ny tiodagarsfrist.

Umeå universitet får sluta avtal med den vinnande leverantören den 17 mars, förutsatt att ingen ytterligare överklagan kommer in.

Förvaltningsrättens dom överklagad (uppdaterad 3/2)

Leverantören har överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrätten kommer behandla överklagan men det är svårt att säga hur lång tid processen tar. ITS fortsätter hantera inköp som inte kan vänta, tills de nya avtalen är på plats. 

Vi återkommer med information om processen samt nya rekommendationer utifrån processens utfall.

Förvaltningsrättens dom (uppdaterad 27/1)

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå ansökan om överprövning. Det betyder att rätten gör bedömningen att vi har handlat helt korrekt gällande hanteringen av upphandlingen och beslutet om tilldelning.

Vi återkommer med mer information när nytt avtal har tecknats.

Rekommendation (uppdaterad 16/1)

Vi väntar på förvaltningsrättens dom. Vår förhoppning är att ett avgörande ska meddelas under februari.

Närliggande avtal som inte påverkas

Övriga ramavtal inom IT-området såsom kringutrustning till datorer, server och lagring, telefoner, m m påverkas inte.

För ytterligare information kontakta upphandling@its.umu.se

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.