Upphandling av ramavtal för persondatorer fördröjs

5 november 2019

En av de offererande leverantörerna har begärt överprövning vilket medför att i första hand en förvaltningsdomstol nu ska bedöma upphandlingen och utvärderingen. Upphandlingen görs i samverkan med 13 andra lärosäten samt ett antal forskningsinstitut och -enheter. Planen har varit att det nya avtalet ska träda in från 1 december och ersätta nuvarande ramavtal som går ut den sista november.

Det är svårt att förutse utvecklingen och fördröjningen med hänsyn till att även beslut i första och andra instans kan utsättas för överprövning. Det finns risk att vi inte lyckas teckna ett nytt ramavtal den 1 december.

Rekommendation

Med hänsyn till ovanstående rekommenderas en snabb inventering gällande befintliga och kommande behov av PC och plattor för att göra beställningar senast sista november.

Vi återkommer med mer information och eventuellt ytterligare rekommendationer efter hand.

Närliggande avtal som inte påverkas

Övriga ramavtal inom IT-området såsom kringutrustning till datorer, server och lagring, telefoner, m m påverkas inte.

För ytterligare information kontakta upphandling@its.umu.se

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.