16 doktorandresurser utlyses av Företagsforskarskolan

25 april 2019

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation utlyser 16 doktorandresurser. Doktorandprojekten ska finansieras tillsammans av universitetet och en extern part, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Doktorandprojekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, tex företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitetet och den externa parten, som bidrar med vardera 50 procent av doktorandens lön.

Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar en doktorand under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och ambitionen är att de ska vara samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.
Behörig att söka är forskare vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs.

Det finns en möjlighet att ansöka om ytterligare 25 procents finansiering av universitetet (dvs 75 procent från universitetet och 25 procent från extern part) om extern part är en icke vinstdrivande organisation. För detta krävs en särskild motivering som beskriver anledningen till att den externa parten inte har möjlighet att finansiera 50 procent doktorandlön.

Sista ansökningsdag är 2 oktober 2019.

Mer information och ansökningsblankett

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.